powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
czwartek, 30.11.2023, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    

Gazeta Wyborcza - Rosja gorszym s?siadem ni? Niemcy
Najlepiej oceniamy naszych s?siad?w z po?udnia - Czech?w i S?owak?w, do Niemc?w mamy stosunek mieszany (cho? generalnie pozytywny), a nie lubimy wi?kszo?ci s?siad?w zza wschodniej granicy - zw?aszcza Rosji.

W PRL mieli?my tylko trzech s?siad?w - ZSRR, Czechos?owacj? i NRD. Dzi? s?siadujemy a? z siedmioma krajami. Okazuje si? jednak, ?e znacznie cz??ciej mamy jakie? zdanie o s?siadach, kt?rych zapewne uwa?amy za bezpo?rednich spadkobierc?w tamtych pa?stw - a wi?c o Rosji, Czechach i Niemcach. Znacznie trudniej oceni? nam s?siedztwo ze S?owacj?, Litw?, Bia?orusi? i Ukrain?.

Za najlepszych s?siad?w uwa?amy Czechy i S?owacj?.

Stosunek do Niemiec jest mocno spolaryzowany, ale przewa?aj? oceny pozytywne. To niespodzianka, bo nasze kraje tocz? ostatnio ostre spory historyczne (wyp?dzenia, reparacje wojenne) i polityczne (Irak, konstytucja europejska).

Na wschodzie dobrze oceniamy tylko s?siedztwo z Litw?. Za z?ego s?siada uwa?amy za? Ukrain? (kt?r? polskie rz?dy od lat uwa?aj? za kluczowego partnera), w wi?kszym stopniu - Bia?oru?, a w najwi?kszym - Rosj?. Co wi?cej, jeste?my te? najbardziej pesymistyczni co do perspektyw nawi?zania z tym krajem dobrych stosunk?w. Co dwunasty Polak uwa?a wr?cz, ?e nie stanie si? tak nigdy.

OBOP pyta? te?, kt?rzy z naszych s?siad?w uwa?aj? nas za dobrego s?siada, a kt?rzy - za z?ych. Okaza?o si?, ?e nasze wyobra?enia o opiniach innych nacji nie odbiegaj? zbytnio od tego, jak sami owe nacje oceniamy. Bagatelizujemy nawet obecne na Litwie resentymenty wobec Polski i uwa?amy, ?e Litwini traktuj? nas jako dobrych s?siad?w.

Od tej zasady wy?amuje si? tylko opinia o Ukrainie. Klasyfikujemy j? jako z?ego s?siada, a zarazem cz??ciej uwa?amy, ?e sami Ukrai?cy widz? w nas s?siad?w dobrych.

Ale, niewykluczone, ?e nasze odczucia wobec Ukrainy ewoluuj?. Trzy lata temu Instytut Spraw Publicznych bada? nasz stosunek do innych narod?w. Wtedy r?wnie? gorzej oceniali?my naszych wschodnich s?siad?w, a najgorzej - Ukrain?.

(TNS OBOP, 30 wrze?nia - 3 pa?dziernika, og?lnopolska losowa reprezentatywna pr?ba 1004 Polak?w.Jacek Kucharczyk, socjolog, Instytut Spraw Publicznych:

- Obawiam si?, ?e tendencja w postrzeganiu naszych wschodnich s?siad?w jest trwa?a, a nasze cz?onkostwo w UE mo?e j? jeszcze bardziej wzmacnia? przez postaw? "my, Europejczycy, versus oni, ze Wschodu".

Polityczne elity d??? do tego, by Ukraina sta?a si? naszym kluczowym partnerem, a do spo?ecze?stwa to nie dociera. Wyobra?enia przeci?tnego Polaka w niewielkim stopniu kszta?tuje wielka polityka, bardziej - codzienne kontakty, zw?aszcza wymiana handlowa. Nie zapominajmy te? o zasz?o?ciach historycznych.

Tak?e obecno?ci? w Unii mo?emy wyja?nia? pozytywn? opini? o Niemczech. Jeste?my przecie? w UE partnerami, a do tego dochodzi jeszcze tradycyjny podziw dla Niemiec jako dobrze urz?dzonego pa?stwa dobrobytu, dok?d Polacy je?d?? dorobi?. Obecny sp?r polsko-niemiecki by? mo?e jest sporem elit. Cho? nie mo?na wykluczy?, ?e gdyby politycy nie spierali si?, nasze opinie o Niemczech by?yby jeszcze lepsze.


Prof. Jurij Lewada, znany rosyjski socjolog:

Do?? krytyczny stosunek do Rosjan, Ukrai?c?w i Bia?orusin?w jako s?siad?w Polski to na pewno w du?ej mierze efekt proces?w, kt?re zachodz? w ich krajach. Polskie media nie ukrywaj?, ?e te kraje coraz bardziej id? w stron? autorytaryzmu. Na pewno liczy si? tak?e pokutuj?ce w?r?d Polak?w wyobra?enie o z?ej sytuacji gospodarczej za Bugiem, co nie jest do ko?ca prawdziwe w odniesieniu do wszystkich kraj?w na Wschodzie. Podejrzewam, ?e widok rosyjskich miast zrobi?by dzi? na niejednym Polaku bardzo pozytywne wra?enie. Nie bez znaczenia s? tak?e stereotypy historyczne. Polacy nadal traktuj? b. obszar ZSRR przede wszystkim jako swego dawnego okupanta. Dlatego Rosja, Ukraina i Bia?oru? s? tak nisko notowane.

(www.gazeta.pl) 20.10.2004
<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl