powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
poniedziałek, 24.06.2019, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    

Czeskie autostrady b?d? dro?sze dla TIR-?w?!
Z uwagi na odnotowany po wej?ciu do Unii Europejskiej gwa?towny wzrost liczby TIR-?w przeje?d?aj?cych tranzytem przez Czechy rz?d w Pradze chce, wbrew przepisom unijnym, podnie?? cen? kr?tkookresowych op?at autostradowych dla ci??ar?wek.

Od wej?cia Czech do UE 1 maja liczba ci??ar?wek przeje?d?aj?cych przez ten kraj wzros?a mniej wi?cej o 30 procent. Efektem s? nie tylko zat?oczone g??wne ci?gi komunikacyjne, ale tak?e zniszczone nawierzchnie dr?g oraz gwa?towny wzrost liczby tragicznych wypadk?w drogowych, w?a?nie z udzia?em ci??ar?wek.

"Obowi?zuj?ce do tej pory wytyczne Unii Europejskiej przewiduje cztery typy op?at: jednodniow?, tygodniow?, miesi?czn? i roczn?. Likwidacja jednego lub wi?cej typ?w op?at oznacza?aby z?amanie prawa Wsp?lnoty Europejskiej" - powiedzia? dziennikarzom Jaromir Leviczek z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Pradze.

Czeski rz?d planuje likwidacj? op?at jednodniowych, kt?re dla TIR- ?w wynosz? obecnie 250 koron (ok. 37,5 z?). Chce zast?pi? je ju? od pocz?tku 2005 roku op?atami trzydniowymi, kt?re b?d? oko?o 400 koron (ok. 60 z?otych) wy?sze. Chce tak?e zlikwidowa? dla samochod?w ci??arowych o du?ej masie dziesi?ciodniowe i miesi?czne op?aty, zast?puj?c je o wiele dro?szymi op?atami dwutygodniowymi i dwumiesi?cznymi.

Eksperci twierdz?, ?e przejazd TIR-?w z zachodu na wsch?d Czech przez g??wne trasy tranzytowe nie jest mo?liwy w ci?gu jednego dnia, je?li uwzgl?dni si?, ?e ci??ar?wki te mog? porusza? si? z maksymaln? pr?dko?ci? 80 kilometr?w na godzin?, a po czterech godzinach jazdy kierowcy musz? odpoczywa? kolejne cztery godziny. Jazd?, co wi?cej, utrudniaj? ograniczenia pr?dko?ci na remontowanych autostradach i drogach szybkiego ruchu. Argumentacj? t? Czesi chc? wykorzysta? w rozmowach z Bruksel?.

Przedstawiciele czeskiego rz?du maj? ?wiadomo??, ?e z?ami? przepisy unijne, ale licz? na to, ?e sp?r z Komisj? Europejsk? przeci?gnie si? w tej sprawie co najmniej do roku 2006, kiedy w Czechach planuje si?, podobnie jak obowi?zuje to ju? w Austrii, wprowadzenie tzw. elektronicznych op?at drogowych zamiast stosowanego obecnie systemu winiet.

(www.wp.pl; www.novinky.cz) 12.10.2004

<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl