powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
piątek, 02.06.2023, imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    

Czeskie autostrady b?d? dro?sze dla TIR-?w?!
Z uwagi na odnotowany po wej?ciu do Unii Europejskiej gwa?towny wzrost liczby TIR-?w przeje?d?aj?cych tranzytem przez Czechy rz?d w Pradze chce, wbrew przepisom unijnym, podnie?? cen? kr?tkookresowych op?at autostradowych dla ci??ar?wek.

Od wej?cia Czech do UE 1 maja liczba ci??ar?wek przeje?d?aj?cych przez ten kraj wzros?a mniej wi?cej o 30 procent. Efektem s? nie tylko zat?oczone g??wne ci?gi komunikacyjne, ale tak?e zniszczone nawierzchnie dr?g oraz gwa?towny wzrost liczby tragicznych wypadk?w drogowych, w?a?nie z udzia?em ci??ar?wek.

"Obowi?zuj?ce do tej pory wytyczne Unii Europejskiej przewiduje cztery typy op?at: jednodniow?, tygodniow?, miesi?czn? i roczn?. Likwidacja jednego lub wi?cej typ?w op?at oznacza?aby z?amanie prawa Wsp?lnoty Europejskiej" - powiedzia? dziennikarzom Jaromir Leviczek z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Pradze.

Czeski rz?d planuje likwidacj? op?at jednodniowych, kt?re dla TIR- ?w wynosz? obecnie 250 koron (ok. 37,5 z?). Chce zast?pi? je ju? od pocz?tku 2005 roku op?atami trzydniowymi, kt?re b?d? oko?o 400 koron (ok. 60 z?otych) wy?sze. Chce tak?e zlikwidowa? dla samochod?w ci??arowych o du?ej masie dziesi?ciodniowe i miesi?czne op?aty, zast?puj?c je o wiele dro?szymi op?atami dwutygodniowymi i dwumiesi?cznymi.

Eksperci twierdz?, ?e przejazd TIR-?w z zachodu na wsch?d Czech przez g??wne trasy tranzytowe nie jest mo?liwy w ci?gu jednego dnia, je?li uwzgl?dni si?, ?e ci??ar?wki te mog? porusza? si? z maksymaln? pr?dko?ci? 80 kilometr?w na godzin?, a po czterech godzinach jazdy kierowcy musz? odpoczywa? kolejne cztery godziny. Jazd?, co wi?cej, utrudniaj? ograniczenia pr?dko?ci na remontowanych autostradach i drogach szybkiego ruchu. Argumentacj? t? Czesi chc? wykorzysta? w rozmowach z Bruksel?.

Przedstawiciele czeskiego rz?du maj? ?wiadomo??, ?e z?ami? przepisy unijne, ale licz? na to, ?e sp?r z Komisj? Europejsk? przeci?gnie si? w tej sprawie co najmniej do roku 2006, kiedy w Czechach planuje si?, podobnie jak obowi?zuje to ju? w Austrii, wprowadzenie tzw. elektronicznych op?at drogowych zamiast stosowanego obecnie systemu winiet.

(www.wp.pl; www.novinky.cz) 12.10.2004

<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl