powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
czwartek, 18.07.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    

Polski prezydent jedzie do Pragi 16.02 - Rzeczpospolita
Lech Kaczy?ski przyje?d?a dzi? do Pragi. Prezydent Czech bardzo liczy, ?e znajdzie w nim sojusznika przeciw europejskiej integracji i promocji praw homoseksualist?w.

Vaclav Klaus jako jeden z pierwszych gratulowa? Kaczy?skiemu zwyci?stwa w wyborach prezydenckich. Do gratulacji do??czy? te? zaproszenie. Po raz drugi wys?a? je w styczniu. Jak sugeruj? komentatorzy, to dow?d, ?e bardzo czeka na polskiego prezydenta i bardzo mu na tej wizycie zale?y. Co niezwyk?e, prezydencka para nie rozpocznie swojej wizyty w Czechach od oficjalnych spotka?. Ca?y czwartek to dzie? prywatny. Tego dnia pa?stwo Kaczy?scy zjedz? kolacj? z Klausami. B?d? te? nocowa? na zamku w Lanach, w letniej rezydencji prezydenta Czech.

Dlaczego Vaclav Klaus proponuje taki program wizyty? Wed?ug komentator?w czeski prezydent potrzebuje dzi? sojusznika, kt?ry m?g?by wzmocni? go w dw?ch r?wnolegle prowadzonych wojnach: w Czechach i w Europie. Pierwsza dotyczy rejestracji zwi?zk?w homoseksualnych. Druga - statusu pa?stw narodowych w Unii Europejskiej.

Dzi? mija termin, kiedy prezydent Czech powinien podpisa? ustaw? dotycz?c? zwi?zk?w homoseksualnych, kt?r? przyj??y obie izby czeskiego parlamentu. Vaclav Klaus skrytykowa? jednak decyzj? deputowanych. - To tragiczna pomy?ka. Co innego dyskusje filozoficzno-obyczajowe, a co innego ustawa. Nie wierz? w?asnym oczom, ?e tak? ustaw? mo?na wpu?ci? mi?dzy ludzi - powiedzia? Klaus i natychmiast popad? w konflikt z premierem, wi?kszo?ci? ustawodawc?w i czesk? opini? publiczn?, kt?ra na og?? jest przychylna zwi?zkom partnerskim tej samej p?ci.

Szef czeskiego rz?du Jirzi Paroubek pr?bowa? interweniowa?. Napisa? do Klausa list z pro?b?, aby prezydent pom?g? homoseksualistom i nie wetowa? ustawy. "Celem tej ustawy nie jest tworzenie instytucji podobnej do ma??e?stwa, ale pomoc mniejszo?ci cz?sto dyskryminowanej i prze?ladowanej" - prosi?.

Do z?o?enia podpisu namawiaj? te? prezydenta ludzie z kr?g?w Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), kt?rej Klaus jest honorowym przewodnicz?cym, w tym tak znane osobisto?ci, jak prezydent Pragi Pavel Bem czy eurodeputowany z ramienia ODS Jan Zahradil.

Odpowied? pa?acu prezydenckiego by?a r?wnoznaczna z wypowiedzeniem wojny. - Szef rz?du nie ma mandatu, by poucza? mnie ani obywateli naszego kraju o tym, co to wolno??. A swoim listem zamierza wci?gn?? mnie do swojej przedwyborczej kampanii - o?wiadczy? Klaus. Wed?ug niego przyj?ta przez parlament ustawa nie ma nic wsp?lnego z wolno?ci?, lecz stanowi pr?b? rozbijania tradycyjnych instytucji, a parom jednej p?ci nadaje niczym nieuzasadnione przywileje. Rzucon? z Hradu r?kawic? szybko podni?s? Paroubek, radz?c prezydentowi, aby zamiast odbywa? wycieczki na olimpiad? do Turynu, zaj?? si? prawami dla gej?w, kt?rzy s? tak samo dobrymi Czechami, jak oni dwaj. - Prezydent nie powinien by? tak pobudliwy, kiedy przypomina mu si?, ?e jest r?wnie? prezydentem mniejszo?ci homoseksualnej - ripostowa?.

Klaus liczy na poparcie Lecha Kaczy?skiego r?wnie? w innej kwestii. Prezydent Czech otwarcie obnosi si? ze swoim eurosceptycyzmem. Z rado?ci? przyj?? francuskie i holenderskie nie w sprawie konstytucyjnego referendum, g?o?no neguje poj?cie "to?samo?ci europejskiej", jest przeciwnikiem federacyjnego modelu Unii. W swoim znanym eseju "Stworzymy inn? Uni? Europejsk?" zaproponowa?, aby wsp?lnot? rozwi?za? i zast?pi? j? Organizacj? Europejskich Pa?stw. Chce mie? czeski paszport i czesk? flag? na Hradzie. "By?oby dobrze zapomnie? o tych wszystkich dotacjach, niedotacjach, o wp?atach i wyp?atach z Brukseli" - napisa? w jednym z artyku??w.

Ostatnio Klaus oburzy? si?, kiedy w?adze odwiedzanego przez niego miasta chwali?y si? przed nim placem zabaw dla dzieci, kt?ry zosta? zbudowany zgodnie z normami UE. - Czy to znaczy, ?e o to te? musicie si? pyta? w Brukseli? - spyta? ironicznie, wywo?uj?c konsternacj? gospodarzy. Pogl?dy Vaclava Klausa na integracj? europejsk? s? powszechnie znane i pozostaj? w sta?ym konflikcie z poczynaniami czeskiego rz?du. Jest to przyczyn? cz?stych spor?w z premierem, kt?ry stara si? prezydenta "wycisza?" w kraju i za granic?, ale bez sukcesu.
BARBARA SIERSZU?A z Pragi
(Rzeczpospolita 16.02.2006)
<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl