powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
czwartek, 30.11.2023, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    

Kulisy sprzeda?y Unipetrolu PKN Orlen przed czesk? komisj? ?ledcz?
Rz?d czeski zdecydowa?, kto zostanie zwyci?zc? procesu prywatyzacji petrochemicznego holdingu Unipetrol na d?ugo przed rozpisaniem przetargu - powiedzia? bisnesmen Tomas Pitr przed parlamentarn? komisj? ?ledcz?. Jego zeznania zrelacjonowa?a w nocy czeska agencja CTK.

Pitr powiedzia?, ?e powa?ni konkurenci wobec polskiego koncernu PKN Orlen, kt?ry ostatecznie otrzyma? prawo zakupu Unipetrolu, zostali w odpowiednim czasie usuni?ci z przetargu i do fina?owego etapu przetargu wraz z PKN Orlen przesz?y tylko te firmy, kt?rym w?a?ciwie nie zale?a?o na Unipetrolu.

Zeznaj?cy r?wnie? przed komisj? czeski minister przemys?u i handlu Milan Urban (socjaldemokrata z partii CSSD) zaj?? odmienne stanowisko i powiedzia?, ?e prywatyzacja przeprowadzona by?a w spos?b w?a?ciwy.

Jak podaje dalej CTK, szef komisji ?ledczej Pavel Hojda, reprezentuj?cy komunistyczn? parti? KSCM, powiedzia?, ?e komisja nie wykry?a niczego, co by wskazywa?o na dzia?ania rz?du maj?ce zapewni? firmie PKN Orlen przewag?. Hojda doda? jednak?e, ?e nadal wyst?puj? w?tpliwo?ci co do przyczyn wyeliminowania trzech innych firm z przetargu.

W ostatecznym wyniku PKN Orlen uzyska? w 2004 r. 63% akcji Unipetrolu za sum? 13,05 mld czeskich koron (1 dol. USA = 23,86 koron). W chwili, gdy (bisnesmen Andrej) Babis porozumia? si? z PKN co do wsp??pracy, oferenci byli w 80% pewni, ?e PKN jest faworytem - powiedzia? Pitr, w relacji CTK. Babis, szef firmy Agrofert, mia? zapewni? PKN Orlenowi zwyci?stwo dzi?ki swym kontaktom z by?ym premierem Czech Stanislavem Grossem (CSSD) - powiedzia? Pitr.

W zamian za to mia? on otrzyma? od PKN Orlen cz??? sprywatyzowanego Unipetrolu, przy zni?ce w wysoko?ci kilku miliard?w koron. Firma Seta, b?d?ca czeskim partnerem PKN Orlen, r?wnie? pr?bowa?a uczestniczy? w 2004 r. w prywatyzacji. Pitr reprezentuje firm? Cesky Olej, kt?ra jest w?a?cicielem firm Setuza i Seta. Pitr zosta? skazany w listopadzie ubieg?ego roku na 8,5 roku wi?zienia za przest?pstwa podatkowe pope?nione przed 11 laty.

Inni uczestnicy przetargu o Unipetrol to w?gierskie przesi?biorstwo naftowe i gazowe MOL, brytyjsko - holenderska grupa Royal Dutch/Shell, s?owacka firma Penta, kazachska firma naftowa KazMunaiGaz oraz niemiecka filia rosyjskiej firmy naftowej Tatneft. Dwaj z nich - MOL oraz Royal Dutch/Shell - znalaz?y si? na "kr?tkiej li?cie" wraz z PKN Orlen. Obie te firmy wycofa?y w ko?cu swoje oferty.
Pitr oceni?, ?e ani MOL ani Royal Dutch/Shell nie mog?y stanowi? prawdziwej konkurencji dla PKN Orlen. Powiedzia?, i? by?o wiadomo, ?e MOL uczestniczy w przetargu tylko po to, by "os?oni?" PKN Orlen. Wygl?da?o to tak, ?e PKN wyra?a? zainteresowanie rumu?skim przedsi?biorstwem pa?stwowym, kt?re by?o prywatyzowane w tym samym czasie co Unipetrol, a MOL r?wnocze?nie os?ania? PKN przy prywatyzacji Unipetrolu - powiedzia? Pitr, w relacji CTK.

Nie wiem, czy rz?d o tym wiedzia?, ale by?y to informacje, kt?re swobodnie kr??y?y na rynku w?r?d uczestnik?w przetargu o Unipetrol - powiedzia? Pitr. Royal Dutch/Shell by? zainteresowany tylko cz??ci? Unipetrolu. Firma ta stara?a si? wsp??pracowa? w ramach tej prywatyzacji z kazachskim KazMuneiGazem - powiedzia? Pitr. To za? z g?ry j? dyskwalifikowa?o, bowiem rz?d mia? argument, ?e Unipetrol musi pozosta? w r?kach firm "zachodnich" - oceni?.

Rz?d czeski za zamkni?tymi drzwiami zadecydowa? o wykluczeniu trzech z sze?ciu oferent?w. Urban, a przed nim minister finans?w Bohuslav Sobotka, ocenili, ?e ze wzgl?d?w bezpiecze?stwa rz?d preferowa? firmy maj?ce siedziby w krajach nale??cych do UE i NATO.

Stworzenie kr?tkiej listy by?o przedmiotem intensywnej dyskusji, a rz?d powzi?? decyzj? uwzgl?dniaj?c strategiczne interesy bezpiecze?stwa - powiedzia? Urban na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Zaznaczy?, ?e nie pami?ta, kto zaproponowa? wyeliminowanie trzech sp??ek i kto w og?le bra? udzia? w debacie.

Urban nie da? nawet komisji jasnej odpowiedzi na pytanie, jak sam w?wczas g?osowa?. Uwa?am, ze decyzja by?a s?uszna - odpowiedzia? podkre?laj?c, ?e decyduj?c o losach przemys?u naftowego rz?d musi mie? ?wiadomo?? strategicznych interes?w kraju. Martin Riman, kt?ry w komisji reprezentuje opozycyjn? Obywatelsk? Parti? Demokratyczn? (ODS) uzna?, ?e s? to wyja?nienia "kulej?ce na obie nogi".

Gdyby rz?d traktowa? powa?nie strategiczne interesy kraju, to postawi?by warunek, ?e zwyci?zca prywatyzacji nie mo?e dalej sprzeda? Unipetrolu - stwierdzi?. PKN Orlen mo?e dzisiaj odsprzeda? Unipetrol komu? innemu i firma ta mo?e w najr??niejszy spos?b znale?? si? poza Uni? Europejsk? i poza krajami nale??cymi do NATO - powiedzia? Riman dziennikarzom.

Hojda z kolei powiedzia? w telewizji publicznej CT, ?e komisja nie posiada informacji, by w czasie, gdy zapada?a decyzja w sprawie wyeliminowania trzech oferent?w czeskie cywilne s?u?by kontrwywiadu b?d? wywiadu dostarczy?y rz?dowi jakich? pisemnych informacji. Rz?d zdecydowa? zgodnie z najlepszym posiadanym w?wczas stanem wiedzy - powiedzia? Hojda. (jask)

(PAP, wp, 11.01.2006)
<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl