powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
sobota, 21.07.2018, imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    

Burza wok?? prywatyzacji Unipetrolu
Po ujawnieniu tre?ci rozm?w szefa gabinetu premiera Jirzego Paroubka z polskim lobbyst? opozycja chce komisji ?ledczej.

Kaseta z nagraniem rozmowy Jacka Spyry ze Zdenkiem Dole?elem, szefem gabinetu czeskiego premiera zosta?a wyemitowana w programie czeskiej TV Novej "Na w?asne oczy". Jak wynika z nagrania, Dole?el domaga? si? ?ap?wki. Rozmowa dotyczy?a tak?e korupcji by?ego premiera Stanislava Grossa, kt?rego szefem gabinetu by? Dole?el.

Kilka miesi?cy temu Gross, nie mog?c wyt?umaczy? ?r?de? swojego maj?tku ust?pi? ze stanowiska. Pozosta? jednak szefem Partii Socjaldemokratycznej. Po ostatnich publikacjach zawiadomi? prokuratur? o pope?nieniu przez Spyr? przest?pstwa. By?y premier twierdzi, ?e oskar?enia pod jego adresem s? k?amliwe i absurdalne.

Pavel Kovaczik, przewodnicz?cy Klubu Poselskiego Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM), uwa?a, ?e w parlamencie powinna powsta? komisja ?ledcza. - Je?li te informacje zosta?yby potwierdzone, by?by to przyk?ad przenikania korupcji do polityki - t?umaczy Kovaczik.

O prawdopodobnej korupcji przy prywatyzacji Unipetrolu (o kt?ry walczy? polski Orlen) informuj? wszystkie czeskie media. Obszernie powo?uj? si? na publikacje w polskiej "Rzeczpospolitej" i na program TV Novej. Agencja CTK poda?a, ?e podczas wizyty w Gda?sku czeski premier nazwa? afer? prowokacj? i wezwa? telewizj? Nova do przedstawienia innych dowod?w korupcji.

Prag? obieg?a pog?oska, ?e Jacek Spyra jest agentem polskich s?u?b specjalnych. Informacj? tak? poda?y "Lidove Nowiny", powo?uj?c si? na bli?ej nieokre?lon? polsk? gazet?. Ivan Langer, pose? opozycyjnej prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej uwa?a, ?e Spyr? powinna zaj?? si? Informacyjna S?u?ba Bezpiecze?stwa (odpowiednik naszej ABW).

Ostatnie wydarzenia w Pradze przy?pieszy?y dzia?ania krakowskiej Prokuratury Apelacyjnej, kt?ra bada spraw? inwestycji Orlenu w Czechach. - Jeste?my ju? pewni, ?e musimy przes?ucha? ministr?w czeskiego rz?du. Jest jeszcze za wcze?nie, ?eby zdecydowa?, kt?rych - m?wi Bogus?aw S?upik, szef Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Nieoficjalnie wiadomo, ?e chodzi o ministra finans?w Bohuslawa Sobotk? i o Stanislava Grossa.

?ledczy przes?uchali ju? Igora Chalupca, obecnego prezesa PKN Orlen. 8 sierpnia 2005 r. "Rz" ujawni?a, ?e warunkiem zwyci?stwa Orlenu w przetargu na akcje Unipetrolu by?o odsprzedanie praktycznie za bezcen jego chemicznej cz??ci firmie Agrofert nale??cej do Andreja Babisa, biznesmena z du?ymi wp?ywami w socjaldemokratycznym rz?dzie. Chalupec udost?pni? prokuratorom dokumenty, ?e tajna umowa Orlenu z czeskim Agrofertem by?a niekorzystna dla polskiej firmy.

("Rzeczpospolita", 1.09.2005)


<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl