powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
piątek, 24.11.2017, imieniny: Emmy, Flory, Romana
    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    

Czechy rajem dla terroryst?w?
Czeski minister spraw wewn?trznych uwa?a, ?e bez podj?cia niezb?dnych zmian legislacyjnych Czechy mog? zmieni? si? w "raj dla terroryst?w" - napisa? najwi?kszy czeski dziennik "Mlada fronta Dnes". Powo?uje si? na wyst?pienie ministra Frantiszka Bublana na forum Rady Bezpiecze?stwa Pa?stwa.

Bublan domaga si? m.in., aby policja mia?a mo?no?? (np. w przypadku niebezpiecze?stwa zdetonowania bomby za pomoc? telefonu kom?rkowego) zablokowania sieci telefonii kom?rkowej. Minister chce tak?e takiej nowelizacji ustaw o tajemnicy bankowej, kt?ra u?atwi policji dost?p do kont bankowych i bazy danych instytucji finansowych. Jego zdaniem, bez wi?kszej przejrzysto?ci operacji finansowych walka z terroryzmem jest nieskuteczna.

W pakiecie propozycji, kt?re - jak si? oczekuje - przyjmie rz?d i bez zastrze?e? zaaprobuje tak?e parlament, znalaz? si? r?wnie? wniosek o u?atwienia w procedurze zak?adania pods?uch?w telefonicznych w przypadku wysokiego stopnia zagro?enia zamachem terrorystycznym. (W Czechach policja mo?e zak?ada? pods?uchy jedynie za zgod? oskar?ycieli publicznych; minister domaga si?, aby istnia?a mo?liwo?? uzyskiwania takiej zgody post factum.)

Szef resortu spraw wewn?trznych domaga si? r?wnie? wprowadzenia takich rozwi?za? legislacyjnych (szczeg???w nie poda?), kt?re zmusz? albo zach?c? firmy prywatne do udzielania policji informacji umo?liwiaj?cych odkrycie terroryst?w lub ujawnienie przygotowywanych akt?w terroru.

"Mlada fronta Dnes" przypomnia?a, ?e podczas wielu ?ledztw dotycz?cych zamach?w terrorystycznych na ?wiecie pojawia? si? "czeski ?lad". Np. kiedy po terrorystycznym ataku w Bies?anie zatrzymano Natali? Cha?kajew?, kt?ra rzekomo werbowa?a terroryst?w, w jej telefonie satelitarnym ujawniono, ?e dzwoni?a do Czech. Czeska policja w sprawie wyja?nienia zwi?zk?w Cha?kajewej z mieszkaj?cym w Ostrawie dagesta?skim przedsi?biorc? Arturem Mugadowem, wsp??pracuje z rosyjskimi s?u?bami.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy o Czechy otarli si? ludzie podejrzewani o terroryzm. Przedstawiciele organizacji palesty?skich czy talib?w wykorzystuj? Czechy jako miejsce wypoczynku i nabierania si? - napisa?a "Mlada fronta Dnes".

(PAP, wp, 21.07.20050
<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl