powrót na stronę główną
wybierz miejscowość:  
wpisz nazwę obiektu:  
 pomoc
Jeseniki Karlstejn Pradziad Praga Olomuniec Adršpašské Skály
środa, 19.06.2024, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
    ***    Apartamenty ?ervenohorsk? sedlo *** - Apartamenty w atrakcyjnym o?rodku narciarskim.     ***    Apartamenty Kozakov ( Apartm?ny Kozakov) - Niewielki, wygodny pensjonat w samym sercu Czeskiego Raju.    ***    Apartamenty mieszkaniowe Ramzov - W?asny apartament w o?rodku narciarskim w g?rach!    ***    Horsk? Hotel ?ervenohorsk? sedlo *** (G?rski Hotel Cervenohorske Sedlo) - Luksus w samym sercu jesenickich g?r, w?r?d przepi?knej przyrody.    ***    Hotel Dlouh? Str?n? (Dlouhe Strane) - Dobre miejsce na szkolenia lub konferencje, blisko w g?ry i na narty.     ***    Hotel Dukla *** - Du?y hotel na trasie Praga-Wiede?, blisko austriackiej granicy.    ***    Hotel i Chatki Visalaje - Cisza i spok?j w Beskidach - w?r?d g?r, niedaleko polskiej granicy.    ***    Hotel Jasmin*** - Hotel z basenem w sercu Karkonoszy.    ***    Hotel Prosper - Luksusowy hotel w Beskidach przy polu gofowym!    ***    Hotel Sigma *** - Hotel z centrum kongresowym w O?omu?cu.    ***    Hotel Svornost *** - Luksusowy hotel w sercu Karkonoszy tu? przy granicy z Polsk?.    ***    Hotel Taverna - Stylowy hotel u podn??a zamku.    ***    Hotel Z?me?ek Grohmann (Hotel Zamecek Grohmann) - Vrbno pod Prad?dem.    ***    Hotel Zub??? (Zubric) - Wypoczynek w Beskidach dla os?b szukajacych spokoju i miejsce na szkolenie lub pobyt rehabilitacyjny.     ***    IT Centrum Appartements - Luskusowe apartamenty w centrum karkonoskiego miasteczka Vrchlabi.    ***    O?rodek Rekreacyjny Skalka - Niedrogi wypoczynek w Beskidach dla aktywnych turyst?w.    ***    Pension Krokodyl - Pensjonat w centrum Pragi dla ca?ych rodzin lub grup przyjaci??.    ***    Pension Peko - Wygodne noclegi w Pradze za niewyg?rowan? cen    ***    Pension Zuzana - Niedrogi i wygodny nocleg w Pradze.    ***    Pensjonat U potoka - Pensjonat ze stadnin? w Karkonoszach.    ***    Penzion DIANA (Pensjonat) - Atrakcyjny pensjonat w beskidzkim termalnym uzdrowisku - Teplice nad Be?vou.    ***    Penzion Rosa (Pensjonat) - Blisko granicy i blisko na narty!    ***    Penzion Trattoria (Pensjonat) - Stylowy obiekt z winiarni? mi?dzy O?omu?cem a Bruntalem, w okolicy, w kt?rej jest wiele zamk?w.    ***    Penzion U orla (Pensjonat) - Blisko na narty, komfortowe pokoje i stylowa restauracja z kominkiem.    ***    Penzion Vanco Family (Pensjonat) - Niedrogi nocleg w sercu Pragi.    ***    RS Marta - Ca?oroczny wypoczynek w chatkach w Beskidach.    ***    Ski Centrum Miroslav - Noclegi bezpo?rednio przy stoku narciarskim z 4 wyci?gami w Jesenikach.    ***    

Czechy oddaj? ho?d pami?ci Jana Paw?a Drugiego
"?wiat straci? Jana Paw?a II", "Odszed? pe?en mi?o?ci krytyk ?wiata", "Wielki Papie? - Jan Pawe? II (Karol Wojty?a)" - pod takimi tytu?ami czeskie dzienniki bardzo obszernie poinformowa?y o ?mierci g?owy Ko?cio?a katolickiego.

W specjalnych dodatkach pojawi?y si? wspomnienia i komentarze dotycz?ce postaci papie?a-Polaka i roli, jak? odegra? we wsp??czesnym ?wiecie.

"Musimy by? wszyscy dobrzy jak chleb, kt?ry le?y na stole i kt?ry wszystkich nasyci" - przypomnia? s?owa Jana Paw?a II najwi?kszy czeski dziennik "Mlada fronta Dnes" podkre?laj?c, ?e polskiemu Papie?owi przez ca?y pontyfikat towarzyszy?y brawa, p?acz i mi?o?? t?um?w, ale tak?e - w reakcji na niekt?re jego pogl?dy - "odtr?caj?ca cisza i zasadniczy sprzeciw", tak?e ze strony wielu wiernych.

"Polityczny i duchowy testament, kt?ry - jako dorobek ?ycia i pracy - pozostawi? Papie?, zapewne nie ucieszy ka?dego, ale jego ogromne znaczenie i g??bia na pewno przetrwaj?" - napisa?a "Mlada fronta Dnes". Wg dziennika, papie? by? zawsze ponad tradycyjnymi podzia?ami politycznymi.

Od Jana Paw?a II oczekiwano przede wszystkim, ?e b?dzie reformowa? Ko?ci??. "Ostatecznie jeszcze bardziej wp?yn?? na rozw?j ludzko?ci i to mimo widzialne granice" - napisa? presti?owy dziennik "Lidove noviny".

"Pravo" przypomnia?o kroki i opinie Papie?a, kt?re budzi?y kontrowersje i sprzeciw (m.in. spotkanie z kuba?skim dyktatorem Fidelem Castro, kwestia aborcji, stanowisko wobec wojen).

Wszystkie czeskie dzienniki - w bardzo obszernych relacjach - poinformowa?y o znaczeniu papie?a dla Polak?w. "Polacy chcieli modlitw? powstrzyma? nawet ?mier?; jednak bezskutecznie. Ca?a Polska op?akuje strat? swego najwi?kszego bohatera" - napisa?a "Mlada fronta Dnes". "Polska ca?a w czerni" - zatytu?owa?y relacje w Wadowic i Krakowa "Lidove noviny", informuj?c te? o spekulacjach na temat mo?liwo?ci przewiezienia serca Papie?a-Polaka do Ojczyzny.
(PAP, wp,4.04.2005)

W niedzielne po?udnie w ca?ych Czechach uderzono w ko?cielne dzwony, aby odda? ho?d pami?ci papie?a Jana Paw?a II. We wszystkich ko?cio?ach odprawione zosta?y nabo?e?stwa za spok?j jego duszy.

W 10-milionowych Czechach, gdzie liczba niewierz?cych przekracza zdecydowanie liczb? wiernych, nabo?e?stwa w intencji Jana Paw?a II gromadzi?y tysi?ce os?b. Opr?cz katolik?w bra?y w nich udzia? osoby niewierz?ce i przedstawiciele innych religii.

W niedziel? w po?udnie, w g??wnym programie publicystycznym publicznej Czeskiej Telewizji prymas Czech, kardyna? Miloslav Vlk powiedzia?, ?e polski Papie? posiada? niewiarygodn? umiej?tno?? rozumienia innych ludzi i identyfikowania si? z nimi. Na zawsze pami?ta? b?d? jego pobyt w Manili, kiedy - ku przera?eniu kardyna??w i innych dostojnik?w ko?cielnych - bez jakiejkolwiek ochrony ta?czy? i ?piewa? z m?odzie?? - przypomnia? kardyna? Vlk.

Czeski prymas, kt?ry b?dzie jednym z uczestnik?w konklawe, podkre?li?, ?e ka?dy nast?pca Papie?a-Polaka b?dzie musia? po?wi?ci? wielu trudu, aby cho? troch? zbli?y? si? "do wielko?ci Jana Paw?a II", kt?ry - jak doda? - "dla Ko?cio?a nakre?li? wiele dr?g i bardzo otworzy? go na ?wiat".

W specjalnym o?wiadczeniu prezydent Czech Vaclav Klaus napisa? o Janie Pawle II, ?e by? "m?drym i wra?liwym cz?owiekiem, kt?ry ca?e swe ?ycie po?wi?ci? idei mi?o?ci do cz?owieka, idei ludzkiej dobroci, pokory i pomocy s?abszym, idei ludzkiej wolno?ci, godno?ci i odpowiedzialno?ci".

Klaus wskaza?, ?e w czasach nasilaj?cej si? relatywizacji warto?ci papie? mocno sta? po stronie podstawowych zasad wiary chrze?cija?skiej, kt?re - jak podkre?li? czeski prezydent - s? jednym z fundament?w wsp??czesnej cywilizacji.
(PAP, wp, 3.04.2005)
<< powrót

Powrót na stronę główną


Zabytki UNESCO | Trasy, ciekawe miejsca | Galeria zdjęć | Linki turystyczne
Trochę historii | Czeski smak | Język czeskitlumacz@czeski.pl